Jezičak

Radna terapija namijenjena je djeci s različitim razvojnim teškoćama, poput poremećaja iz spektra autizma, poremećaja hiperaktivnosti I deficita pažnje (ADHD), cerebralne paraliza, poremećaja senzoričke integracije, genetskim poremećajima I sl.   

Tretman radne terapije započinje procjenom koja  se sastoji od opservacije, primjene testova te razgovora s roditeljima. Samim time, ona počinje već pri ulasku djeteta  u kabinet kada promatramo djetetove način ulaska u prostor, emocionalni status, regulaciju te aktivnost samozbrinjavanja (svlačenje/oblačenje, izuvanje/obuvanje). Potom se primjenjuju standardizirani testovi (GOAL-Goal-Oriented Assessment of Lifeskills, MVPT-4- Motor-Free Visual Perception Test-4) i nestandardizirani kojima utvrđujemo djetetove sposobnosti na različitim područjima (manipulativnu spretnost, grafomotoriku, vizualnu percepciju i drugo). Cilj procjene je utvrditi razinu funkcioniranja te prema tome kreirati ciljeve koji su primjereni i željeni za daljni razvoj djeteta.

Tijekom terapije radni terapeut pruža podršku Vama i vašem djetetu uvježbavajući vještine koje su potrebne kako bi se omogući krajnji cilj terapije, koji smo utvrdili prema procjeni, ali i prema željama Vas kao roditelja i samog djeteta.