Jezičak

Psihološka procjena

Psihološka procjena djeteta uključuje uvodni intervju s roditeljem, razgovor s djetetom i opažanje djeteta, primjenu standardiziranih psihodijagnostičkih instrumenenata, analizu rezultata testiranja, pisanje mišljenja psihologa o djetetu koje preuzima roditelj te završni razgovor i savjetovanje roditelja o daljnjem postupanju i načinima pružanja pomoći djetetu.

Osnovni psihodijagnostički instrumentarij uključuje testiranje kognitivnih sposobnosti (neverbalnih i verbalnih), psihomotoričkih sposobnosti, socio-emocionalnog statusa i osobina ličnosti djeteta. Dodatni instrumentarij koristi se individualno prema procjeni potrebe i specifičnosti problematike djeteta.

Procjena spremnosti za školu

Psihološka procjena spremnosti djeteta za školu obuhvaća testiranje kojim se utvrđuje djetetova kognitivna, jezična, motorička te socioemocionalna spremnost i zrelost za školu. Bilo da se radi o redovnom upisu, prijevremenom upisu ili odgodi školovanja, procedura je jednaka i podrazumijeva inicijalni razgovor s roditeljem, testiranje djeteta, analizu rezultata, savjetodavno usmjeravanje roditelja te pisano mišljenje koje roditelj može priložiti ili dati na uvid u školu čije je dijete polazni obveznik.

Psihološko savjetovanje

Psihološko savjetovanje je prva pomoć i podrška roditeljima i djeci koji se nalaze pred novom i nepoznatom životnom situacijom za koju još nisu pronašli rješenje ili se nalaze u stalno ponavljajućoj situaciji za koju su isprobali niz rješenja no još nisu pronašli ono konstruktivno.

Cilj psihološkog savjetovanja je podrška roditeljima i socioemocionalno osnaživanje djece i mladih kako bi se postigla bolja kvaliteta života.