Logopedska terapija

Poticanje komunikacije

U našem kabinetu vršimo logopedsku terapiju jezično-govorno komunikacijskih teškoća od najranije dobi. Bavimo se ranom intervencijom u djece koja pokazuju mogućnost određenih jezično-govornih odstupanja, terapijom razvojnih jezičnih teškoća, teškoća izgovora, komunikacijskih teškoća u ranoj dobi (autizam) te terapijom afazija i teškoća koje su nastupile nakon traumatskog oštećenje mozga. 

Logopedsku terapiju provodimo za:

TIjek procjene i terapije

Scroll to Top