Logopedska procjena

Logopedska procjena vrši se prije odluke o intenzitetu terapije i definiranja terapijskih ciljeva. Cilj logopedske procjene jest utvrđivanje trenutnog jezično-govorno komunikacijskog statusa korisnika. 

Logopedska procjena vrši se direktnim opažanjem, primjenom standardiziranih i nestsandardiziranih dijagnostičkih testova. Nakon logopedske procjene vrši se analiza prikupljenih podataka te se piše logopedski nalaz i mišljenje. Kvalitetna dijagnostika temelj je kvalitetne i djeci usmjerene terapije.

Procjena se vrši putem:

U procjeni koristimo standardizirane testove:

Scroll to Top