Jezičak

Logopedska terapija

U našem kabinetu vršimo logopedsku terapiju jezično-govorno komunikacijskih teškoća od najranije dobi. Bavimo se ranom intervencijom u djece koja pokazuju mogućnost određenih jezično-govornih odstupanja, terapijom razvojnih jezičnih teškoća, teškoća izgovora, komunikacijskih teškoća u ranoj dobi (autizam) te terapijom afazija i teškoća koje su nastupile nakon traumatskog oštećenje mozga. 

PECS i PODD

Certificirani terapeuti koji provode PECS i PODD sustav potpomognute komunikacije

PCI i Lidcombe

PCI i Lidcombe pristup terapiji i dijagnostici govornih netečnosti kod djece. 

Grupna terapija

Male grupe izjednačene po dobi i teškoćama (mucanje, poticanje komunikacije, Jezičkova školica)