Jezičak


Senzorne integracija je sposobnost organiziranja senzoričkih podražaja kako bi isti bili korisno upotrijebljeni, a događa se tijekom cijelog dana. To znači da iz našeg tijela ili iz okoline, preko živaca, u naš mozak dolaze osjetne, senzorne informacije ili podražaji. Mi te informacije prepoznajemo i dajemo im smisao. Zatim naše tijelo na njih reagiraju kroz aktivnost, ovisno o tome prepoznajemo li ih kao ugodne ili kao neugodne. U današnje vrijeme sve češće čujemo za pojam poremećaj senzorne integracije, što znači da informacije koje primamo iz okoline naše tijelo procesuira na pogrešan način.