Jezičak

PECS

PECS ili Picture Exchange Communication System je alternativni/augmentativni komunikacijski sustav razvijen 1985. godine. Prvenstveno je bio namijenjen osobama s poremećajem iz spektra autizma, ali danas ga koriste osobe s različitim komunikacijskim teškoćama. Sustav PECS-a temelji se na razmjeni sličica. Provodi se u 6 faza, a primarni cilj PECS-a jest funkcionalna komunikacija. Koriste ga neverbalne osobe, osobe čiji je govor nerazumljiv ili teže razumljiv široj okolini te osobe koje nemaju funkcionalan komunikacijski sustav u svakodnevnom životu. PECS ne smanjuje verbalnu komunikaciju, već ju upravo i potiče paralelno uz komunikaciju sličicama.

Komunikacijska knjiga

PODD

PODD je komunikacijska knjiga ili uređaj koji sadrži simbole koji se koriste u svrhu komunikacije. Radi se o sredstvu potpomognute komunikacije za osobe s kompleksnim komunikacijskim potrebama.

PODD je sredstvo asistivne tehnologije, odnosno njenog dijela – alternativne i augumentativne komunikacije (AAK) u Hrvatskoj poznate i pod terminom potpomognuta komunikacija (PK).
Autorica PODD metode je Gayle  Porter, logopedinja iz Australije koja je u suradnji s CPEC (Cerebral Palsy Education Centre) ovaj komunikacijski sustav razvijala tijekom više od 15 godina, čime je PODD postavo jedinstven primjer pragmatički organiziranog komunikacijskog sredstva koji osigurava autonomnu komunikaciju bilo kojoj osobi koja se suočava s nekim oblikom komunikacijskog odstupanja.