Jezičak

i mi rastemo s njima ...

Iako je primarni cilj logopeda ostvariti napredak u jezično-govornom i/ili komunikacijskom razvoju djece, kao stručnjaci redovito se usavršavamo u područjima našeg rada. 

Mario Dilberović

mag.logoped.

Ana Petanjek

mag. logoped.

Edna Emkić

mag.logoped.

Tamara Vlajstović

senzorni pedagog

Lucija Palac

mag.logoped.

Matea Steiner

mag. psiholog.