Jezičak

Stilovi učenja

Svatko od nas uči na drugačiji način, drugačijim stilom. Stilovi učenja različito se definiraju u  raznim teorijama i modelima. Primjerice, prema Flemingu (2006.) i VARK modelu, učenici se dijele na četiri tipa prema preferiranom stilu učenja i modalitetu usvajanja informacija:

 • vizualni tip najlakše usvaja slikovno prezentirani materijal i grafove, a  sadržaj koji treba usvojiti pretvara u vizualni oblik, kreirajući mentalne mape;
 • auditivni tip  najlakše usvaja auditivno prezentirani materijal, a o materijalu voli razgovarati ili ga ponavljati na glas radi lakšeg usvajanja;
 • čitalački tip preferira vizualno prezentirani materijal, ali u tekstualnom obliku;
 • kinestetički tip preferira učenje uz pokret, dodirivanje i eksperimentiranje sa sadržajem koji usvaja.

Osim stilova učenja, na proces pohrane informacija u dugoročno pamćenje mogu utjecati i mnemotehnike čiji je glavni cilj poboljšati upamćivanje. Prema Scruggs i Mastropieri (1989.) jedna od najčešće spominjanih karakteristika djece s teškoćama učenja su teškoće sa (semantičkim) pamćenjem. Mnemotehnika upravo utječe na semantičko pamćenje i olakšava brži pristup upamćenim informacijama.

Pamćenje

Prema Swanson (2016.) pamćenje je sposobnost usvajanja, obrade, zadržavanja i prizivanja informacija kojima smo bili izloženi tijekom učenja.  Kao vještina neodvojiva je od učenja i akademskog funkcioniranja. Važno je područje istraživanja u djece s teškoćama učenja zato što utječe na sve aspekte učenja i kognicije, a istraživanja su pokazala kako strategije pamćenja u djece s teškoćama učenja nisu dostatne za iskorištavanje njihovog punog potencijala.

Mnemotehnike

Mnemotehnike su različiti postupci kojima se olakšava zapamćivanje nekog verbalnog, ali i drugih simboličkih materijala prilikom njihova učenja. Najčešće tehnike prema azoo.hr (13.1.2017.) su:

 • Skraćivanje – tehnika u kojoj zapamtimo kraticu koja je nastala uzimanjem prvih slova riječi s neke liste, kao npr.: Hrvatski nacionalni obrazovni standard – HNOS;
 • Bizarno predočavanje – tehnika koja se oslanja na činjenicu lakšeg zapamćivanja čudnih, bizarnih slika;
 • Rečenični mnemonici – tehnika u kojoj nepovezane riječi koje trebamo upamtiti slažemo u logičnu rečenicu ili kraću priču. Naprimjer, potrebno je zapamtiti slijedeći niz riječi: pas, lula, prozor. Riječi se povezuju u niz : “Pas je pušio lulu i gledao kroz prozor.” ;
 • Rime i ritam – tehnika koja koristi ritam i rimu za upamćivanje određenog materijala, kao npr. “Mala moja, dajem ti na znanje, sila kroz masa daje ubrzanje!”;
 • Metoda ključnih riječi najčešća je i najkorištenija metoda kod učenika ukoliko trebaju upamtiti nove riječi ili imena nekih novih činjenica i znanja. Kod ove tehnike nova riječ koja treba biti naučena povezana je u visoko predočivu, već poznatu riječ koja je i akustički slična novoj (Scruggs i Mastropieri, 2000.).  Primjerice, ukoliko učenik treba upamtiti riječ «lizzard» , predočava si akustično sličnu riječ lizati i međusobno ih povezuje.
 • Strategija skraćivanja jest strategija u kojoj učenik od pojmova gradi akronim, odnosno sebi smislen redoslijed slova. Npr, «Prijem, Obrada, Pohrana = POP» te na takav način upamćuje sadržaj.

Dva stoljeća istraživanja mnemotehnika u djece s teškoćama učenja zabilježila su njihov pozitivan utjecaj. Moramo uzeti u obzir da navedene strategije utječu na samo jedan aspekt obrazovanja- prizivanje akademskog sadržaja. Ostale akademske vještine poput motivacije, uspješnosti, socijalnog ponašanja nisu  u vezi s mnemotehnikama.

Iz navedenog pregleda literature vidljivo je kako je izrazito važno istraživati stilove učenja i korištenje mnemotehnika u djece s teškoćama učenja. Svaki učenik  je jedinstven i važno ga je poučiti strategijama koje će mu olakšati upamćivanje materijala i jednostavniji i brži priziv informacija. Rezultat toga jest i bolji opći akademski uspjeh, ali iznad svega sretan i samopouzdan učenik!

LITERATURA:

 • Butorac Ž. Strategije učenja, http://www.azoo.hr/images/stories/dokumenti/ravnatelji-materijali/Butorac_Strategije_ucenja.pdf [Online 13.1.2017.]
 • Condus M.M, Marshall J.K., Miller R. S. (1989.): Effect of the Keyword Mnemonic Strategy of Vocabulary Acquisition and Maintenance by Learning Disabled Children, Journal of Learning Disabilities, Vol.19,br.10, 609.-613.
 • Fleming N, Baume D. (2006.): Learning styles again: VARKing up the right tree!, Educational Developments. Vol.7, br.4, 4.-7.
 • Graves W. A., Levin R. J. (1989.):Comparison of monitoring and  Mnemonic text-processing strategies in learning disabled students, Learning Disability Quarterly, Vol.12, br.3, 232.-236.
 • Scruggs E.T., Mastropieri A.M. (1989.): Mnemonic instruction for students with learning disabilities; What it is and what it does, Learning Disability Quarterly, Vol.13, br.4,271.-280.
 • Scruggs E.T., Mastropieri A.M. (2000.): The Effectiveness of Mnemonic Instruction for Students with Learning and Behavior Problems: An Update and Research Synthesis, Journal of Behavioral Education, Vol. 10,br.2/3, 163.–173.
 • Swanson H.L. (2016.): Word Problem Solving, Working Memory and Serious Math Difficulties: Do Cognitive Strategies Really Make a Difference?, Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 1.-16.