Jezičak

Logopedska procjena vrši se prije odluke o intenzitetu terapije i definiranja terapijskih ciljeva. Cilj logopedske procjene jest utvrđivanje trenutnog jezično-govorno komunikacijskog statusa korisnika. 

Logopedska procjena vrši se direktnim opažanjem, primjenom standardiziranih i nestsandardiziranih dijagnostičkih testova. Nakon logopedske procjene vrši se analiza prikupljenih podataka te se piše logopedski nalaz i mišljenje. Kvalitetna dijagnostika temelj je kvalitetne i djeci usmjerene terapije.

Logopedska dijagnostika

uključuje procjenu komunikacijskog, jezično-govornog razvoja

Timska procjena

uključuje procjenu logopeda i psihologa i/ili senzornog terapeuta

KOMUNIKACIJA

U okviru dijagnostike procjenjuje se komunikacijski obrazac, komunikacijske funkcije i sredstva. 

JEZIK

Procjena jezičnog razumijevanja i produkcije standardiziranim mjernim instrumentima.

GOVOR

Procjena poremećaja izgovora te poremećaja tečnosti govora. 

Često postavljana pitanja

Logopedska procjena varira u trajanju ovisno o složenosti poremećaja, djetetove suradnje, pažnje i koncentracije. Najčešće procjenu vršimo u dva dolaska po 45 minuta. 

Na početku logopedske procjene uzimaju se osnovni anamnestički podaci te dijagnostičar odlučuje o daljnjem tijeku procjene, ovisno o roditeljskoj zabrinutosti i opservaciji djetetove igre i interakcije s roditeljima. 

Logopedska dijagnostika uključuje procjenu:

 • komunikacije
 • jezičnog razumijevanja i produkcije
 • poremećaja izgovora
 • predmatematičkih vještina
 • predvještina čitanja i pisanja
 • glas, ritam i tempo govora
 • tečnost govora

U Jezičku vršimo procjenu komunikacije u okviru rane intervencije, jezika (jezičnog razumijevanja i produkcije), govora, čitanja i pisanja.

 • artikulacijski poremećaji
 • razvojne jezične teškoće
 • specifične teškoće učenja (disleksija, disgrafija, diskalkulija)
 • netečnosti (mucanje i sindrom brzopletosti)
 • komunikacijske teškoće (poremećaj iz spektra autizma)
 • dječja govorna apraksija
 • afazija
 • Nove Reynell razvojne jezične ljestvice (NRDLS – HR)
 • Koralje – komunikacijske razvojne ljestvice
 • Peabody slikovni test rječnika (PPVT-III-HR)
 • Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja PredČiP
 • Test razumijevanja gramatike (TROG-2:HR)
 • e-Potjeh

Da, naša logopedska dijagnostika uključuje pisani nalaz i mišljenje logopeda na temelju provedene procjene. 

Svi naši logopedi dijagnostičari su magistri logopedije te su kao i kolege u zdravstvenom sustavu stekli kompetencije provođenja logopedske procjene. U cilju pružanja kvalitetne usluge svi logopedi koji provode procjenu u Jezičku završili su i dodatne edukacije za dijagnostičke testove. Odgovor je - DA!