Jezičak

Vizualna podrška u svakodnevnom radu s djecom

Vizualna podrška

Vizualna podrška važna je svoj djeci – djeci urednog razvoja te djeci s teškoćama. Ova edukacija namijenjena je roditeljima, odgojiteljima, učiteljima i svim stručnjacima koji rade s djecom svih profila. U ovoj edukaciji sudionici će:

PODD edukacija

Sve naše edukacije se snimaju. Ako niste uspjeli "uhvatiti" edukaciju uživo, možete zatražiti snimku.