Jezičak

Znanje je moć!

A mi u Jezičku volimo pomoći svakome da pronađe svoju supermoć! Upravo one nam pomažu da naš posao ne bude “posao” nego radost, uživanje i veselje. Naše edukacije najčešće se odvijaju online putem Zoom platforme, a moguće je kupiti i već snimljene edukacije. 

za roditelje

za odgojitelje

učitelji

svi drugi stručnjaci

Ovaj lijepa mačka

Kako teče uredan jezični razvoj? Što bi dijete u kojoj dobi jezično trebalo svladati? Što kada u skupini postoji dijete koje ima jezične teškoće? Kako izraditi adekvatan materijal za poticanje u skupini i mnoga druga pitanja odgovorit ćemo na ovoj edukaciji.

Polaznici ove edukacije naučit će ponešto o jezično-govorno komunikacijskom razvoju djece predškolske i školske dobi te kroz primjere iz prakse naučiti vrste vizualne podrške, alate za izradu te načine primjene kod djece s komunikacijskim teškoćama i socijalnim teškoćama.

Moje dijete još ne govori

Roditelji često nisu sigurno kako teče jezično-govorno komunikacijski razvoj djece te ih brine kada dijete treba dobiti “prvu riječ”.
Ova edukacija namijenjena je roditeljima i stručnjacima koji rade s djecom predškolske dobi.

Kako izraditi socijalnu priču za djecu s poremećajem socijalne komunikacije/poremećajem iz spektra autizma ili djecu urednog razvoja kada im je potrebna vizualna podrška. 

Najave edukacija