Jezičak

Cjenik naših usluga možete pogledati i preuzeti pristiskom na gumb “Preuzmi PDF cjenik”. Važno je naglasiti kako za svako dijete sukladno njegovim teškoćama i sposobnostima možemo formirati inidivdualnu cijenu naših usluga

Logopedsku terapiju moguće je platiti i u paketima za cijeli mjesec. Time ostvarujete popust od 10% na ukupan iznos. Termini otkazani izvan vremenskog okvira definiranog Uvjetima korištenja smatraju se podmirenim i ne vrši se povrat uplaćenih sredstava. 

Odluku o trajanju logopedske terapije određuje isključivo terapeut s obzirom na teškoće i terapijske ciljeve. 

Cjenik procjena

Logopedska dijagnostika

100 /90min

Logopedska dijagnostika uključuje procjenu komunikacijskog i jezično-govornog statusa djeteta putem opservacija, lista procjena i standardiziranih ispitnih materijala

Senzorno integracijska procjena

100 / 120min

Senzorno integracijska procjena uključuje snimanje Baselinea, analizu te izdavanje mišljenja senzornog pedagoga

Radno terapijska procjena

$ 66 / 60

Radno terapijska procjena uključuje procjenu adaptivnih vještina djeteta, pisanje nalaza radnog terepauta i savjetovanje roditelja nakon obavljene procjene.

Cjenik terapija

Logopedska terapija

Senzorna integracija

Radna terapija

Cjenik psiholoških usluga

Psihološka procjena

200 /90min

Psihološka procjena uključuje inicijalni intervju s roditeljima, anamnestički razgovor, testiranje djeteta te roditeljsko savjetovanje nakon provedenog testiranja.

Procjena spremnosti za školu

100 / 90min

Procjena spremnosti za školu uključuje procjenu emocionalnog razvoja djeteta te logopedsku procjenu usvojenosti predvještina potrebnih za polazak u školu.

Timska procjena

250 /120

Timska procjena uključuje kompleksnu procjenu psihologa te logopedsku dijagnostiku sa pisanim nalazom oba stručnjaka. Navedena procjena ispituje jezično-govorno, komunikacijski statust djeteta, kognitivni i emocionalni status.